Prdorimi i kontraceptiveve ne Shqipri – Vizion Plus – News – Lajme

Mungesa e informacionit dhe paragjykimet bëjnë qe femrat ne te shumtën e rasteve ne vendin tone te jene skeptike për metodat kontraceptive. Sipas një studimi nga Instituti i Shëndetit Publik vetëm 11 për qind e shqiptareve i njohin metodat e fundit kontraceptive. Mjeket sigurojnë se ato jo vetëm qe nuk kane efekte anësore por shpeshherë rekomandohen edhe për trajtime mjekësore kur femrat paraqesin çrregullime. Për mjekun gjinekolog Ernald Zeqja, kontraceptivet ne te shumtën e rasteve përdoren vetëm për tu mbrojtur nga shtatzënitë e padëshiruara dhe janë te pakta ato femra qe përdorin pilulat për kurim. Megjithate jo çdo femër mund te përdore kontraceptive. Ato nuk rekomandohen ne rastet kur nena është me gji, kur femrat konsumojnë duhan, apo kur vuajnë nga patologji te tjera. Ndaj përpara nisjes se përdorimit te kontraceptiveve duhet me pare konsultimi me një mjek specialist për te mos pasur me vone komplikacione ne trup. Lack of information and prejudice that women do in most cases in our country to be skeptical of contraceptive methods. According to a study by the Institute of Public Health, only 11 percent of Albanians know the latest methods of contraception. Doctors not only ensure that those who do not have side effects but are often recommended for medical treatment when women present disorders. For Ernald Zeqja gynecologist doctor, contraceptives in most cases used only to protect them from unwanted pregnancies and poor are women who use pills for treatment <b>…</b>

Incoming search terms:

  • kontraceptivet femoden
  • femoden perdorim
  • per cfar perdoret femoden
  • perdorimi i femodenit

Related posts:

  1. Catholic News – 15 May 2011.
  2. Catholic News Roundup 07-20